arrangement

Leikent, løye og skikkeleg

Me vil jo at folk skal trivast. Me vil at dei skal merka at her var det godt å vera, vits å vera, ja meiningsfullt å vera. Då treng du kanskje nokon til å leia? Eller levera innhaldet? Eller arrangera? Ja, kanskje organisera frå A til Å.  

Viss det er ein merkelapp me i Ryfylke Livsgnist likar å plassera på oss sjølv, så er det det lange ordet «arrangementskompetanse». Me vil gjerne gje dykkar arrangement det rette innhaldet.   

 

Sjå kva meir me tilbyr >>