konferansier

Løftar forsamlinga

Det er kanskje ikkje så vanskeleg å seia kva neste programpost er? Men, om det i seg sjølv blir eit høgdepunkt, då har ein oppnådd noko spesielt.

Kor mange konferansar eller seminar har me ikkje vore på der me vrengjer oss over kor keisamt det blei. Hadde det berre vore litt karisma og formidlingsevne her …

Ryfylke Livsgnist er ein mykje brukt møteleiar og konferansier. Me har eit klart mandat; skap god stemning, hald tidsskjema og gje folk i salen ei god oppleving. Det gjer me med humor, gjerne song, grundig førebuing og å vera fullt til stades.

Tor Øyvind Skeiseid er ein av dei mest profilerte konferansierane i Rogaland. Han tar kontakt med innleiarar i forkant, set seg inn i tema, spør og grev. På den måten kan han stilla best mogleg førebudd, og kan tøysa mest mogleg om tema, ut i frå at han veit kva saka dreier seg om. Då blir det ikkje «naute» som me seier.

Kombinasjonen Tor Øyvind og Svanhild Eggebø Spanne eller Silje Vignes Flesjå er også dynamitt. Då er me to i lag, som gjennom skodespel, skråblikk og dialog gjer konferansen eller jubileet ekstra spennande.

Me nyttar oss også av personlegdomar som Oddvar Vignes, Leif Arild Steen og Arne Nordbø.

Sjå kva meir me tilbyr >>

Stolt medlem av Ryfylkealliansen

Ryfylke Næringshage
Nedre Hauskjeneset 3
4160 FINNØY

post@ryfylkelivsgnist.no
+47 907 73 796
+47 940 01 017

Følg oss på Facebook

© Ryfylke Livsgnist

Pin It on Pinterest