konferansier

Løftar forsamlinga

Det er kanskje ikkje så vanskeleg å seia kva neste programpost er? Men, om det i seg sjølv blir eit høgdepunkt, då har ein oppnådd noko spesielt.

Kor mange konferansar eller seminar har me ikkje vore på der me vrengjer oss over kor keisamt det blei. Hadde det berre vore litt karisma og formidlingsevne her …

Ryfylke Livsgnist er ein mykje brukt møteleiar og konferansier. Me har eit klart mandat; skap god stemning, hald tidsskjema og gje folk i salen ei god oppleving. Det gjer me med humor, gjerne song, grundig førebuing og å vera fullt til stades.

Tor Øyvind Skeiseid er ein av dei mest profilerte konferansierane i Rogaland. Han tar kontakt med innleiarar i forkant, set seg inn i tema, spør og grev. På den måten kan han stilla best mogleg førebudd, og kan tøysa mest mogleg om tema, ut i frå at han veit kva saka dreier seg om. Då blir det ikkje «naute» som me seier.

Kombinasjonen Tor Øyvind og Svanhild Eggebø Spanne eller Silje Vignes Flesjå er også dynamitt. Då er me to i lag, som gjennom skodespel, skråblikk og dialog gjer konferansen eller jubileet ekstra spennande.

Me nyttar oss også av personlegdomar som Oddvar Vignes, Leif Arild Steen og Arne Nordbø.

Kva seier kundane våre?

Tilbakemeldingar

Rogaland fylkeskommune har brukt Ryfylke Livsgnist til å leie ulike arrangement som arbeidsverkstadene i utforminga av Strategi for bioøkonomi og Virkemiddelforum.

 Regional utvikling handlar om å få til gode møteplassar og kreative prosessar. Her har Ryfylke Livsgnist ein unik kompetanse som skapar utvikling nedanfrå med eit stort engasjement og eigarskap. Førebuing er ein stor del av jobben – og det har Ryfylke Livsgnist gjort til si merkevare!

Hilde Uppstad og Sissel Bakke

Rogaland Fylkeskommune

Det nasjonale IOR-senteret ved Universitetet i Stavanger har vore så heldige å ha Tor Øyvind Skeiseid frå Ryfylke Livsgnist som konferansier under fleire arrangement. Konferansen «IOR NORWAY» som tar for seg auka utvinning av olje, er ein arena prega av tungt fagspråk og grå dressar. Ryfylke Livsgnist har bokstaveleg talt tent gnisten i forsamlinga, og imponert gjestar frå inn- og utland med stor kunnskap, lun humor og høg kvalitet på alt som skjer på scenen. Godt førebudd, trygg og roleg losar Skeiseid deltakarane gjennom arrangementet, år etter år.

Kjersti Riiber

The National IOR Centre of Norway

Sjøfartsdirektoratet arrangerer årlig Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund som er den viktigste samlingsplassen for rederier, offentlige aktører og maritime kompetansemiljøer i Norge.

De to siste årene har Ryfylke Livsgnist med Tor Øyvind Skeiseid vært vår konferansier, hvor han har løftet konferansen med sin lune humor, gode forberedelser i forkant og sin trygghet. Vi har blant annet kjørt panelsamtaler i etterkant av presentasjoner av store ulykkeshendelser hvor konferansier har evnet å stille de kritiske spørsmålene, få deltakerne til å fortelle sine historier og gi det hele et personlig preg. Han er også flink til å fornye seg og gjør endringer underveis i forhold til stemningen i salen.

Kristin Davidsen

Sjøfartsdirektoratet

Samfunnssikkerhetskonferansen ved Universitetet i Stavanger har vært en årlig tradisjon siden 2003. Konferansen har rundt 300 deltakere og arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt, Helse Stavanger og JWC NATO Jåttå.
Konferansier ved årets konferanse var Tor Øyvind Skeiseid ved Ryfylke Livsgnist. Tor Øyvind gjorde et grundig forarbeid, ledet konferansen presist og profesjonelt og satte tonen fra første minutt med egen sang for dagen. Han hadde god dialog med foredragsholdere, panel-deltakere og publikum. Med lun humor skapte han et engasjement som preget hele konferansen, til tross for mange alvorlige tema.

Marit Boyesen

Programkomiteen for Samfunnsikkerhetskonferansen UiS

Tysvær kommune har nyleg saman med andre arrangert landsbruksdagen «Stolt bonde med tru på framtida». Med ein syngande konferansier frå Ryfylke Livsgnist vart tonen satt frå første setning. Dei 300 deltakarane kosa seg gjennom dagen der Tor Øyvind imponerte og band saman dagen på ein framifrå måte.
Me lar oss imponera over kompetansen, iveren og smilet som kom susande frå Finnøy til Tysvær og Haugalandet. Takk for imponerande jobb!
Her gjekk alle heim stolte og med smil om munnen takka vera gode innleiarar og ein fantastisk god konferansier!
Velkommen tilbake til Tysvær!

Sigmund Lier

Ordførar, Tysvær kommune

Sjå kva meir me tilbyr >>