prosjektleiing

Grundig er gøy

Organisera! Smak på ordet. Me elskar det. Og let du oss få organisera, skal du kunna senka skuldrar.

Ryfylke Livsgnist er ein organisator av store og små prosjekt, arrangement og daglegdagse gjeremål. Me likar å tenkja stort, grundig, kreativt og praktisk. Skjema, oppstillingar, framdriftsplanar og styringsinstrument er ikkje for å tre ei tvangstrøye nedover folk. Men, det er for å sørga for at det er eit grunnfjell som ein kan boltra seg oppå.

I 2019 fekk me vera med å arrangera Ryfastløpet. 5. oktober blei verdas første og einaste undersjøiske halvmaraton gjennomført. 21 km gjennom to tunnelar under havet frå Stavanger til Strand, 292 m.u.h, med nærare 7000 påmeldte! Det krevst logistikk, tryggleik og planar for å gjennomføra. Me var leigd inn av hovudarrangørane Staal Jørpeland IL og Midtbygdens IL som prosjektmedarbeidarar.

Frå 2003 til og med 2012 hadde me ansvaret for Tomatfestivalen på Finnøy. Frå 2018 har me igjen vore i førarsetet for avviklingane av augustfesten, med fokus på kultur, aktivitetar, fag, matopplevingar og grasat med tomatar. Me organiserer og stortrivst med jobben, sjølv om koronautbrotet gjer at neste festival blir i 2021 – sjekk www.tomatfestivalen.no.

Me har etter kvart fått brei kompetanse innanfor prosjektleiing. Stundom er me både praktisk tilretteleggjar og styrer alt frå scenen, som 100 årsjubileet til smelteverket i Sauda og Grunnlovskonferanse i 2014. Andre gonger er me bakspelar og trådtrekkjar, som t.d. Alfred Haugejubileet i 2015 og opninga av Nye Folkets Hus i Sauda i 2018.

Ta gjerne kontakt for kva de skal i gang med, arrangera eller vurderer å gjera. Så tar me eit møte.

Me lagar alltid grundige avtalar, med forventingar, rolleavklaring og prissetting.

Vår fordel er at våre folk både likar excelark og skapa stemning på ein scene. Ein slik totalpakke kan vera gunstig for mange.

Frå innspeling av musikkvideo for Rennesøy Trafikk.

Sjå kva meir me tilbyr >>

Kva seier våre kundar?

Tilbakemeldingar

Jeg har nå akkurat avsluttet et 14 måneders samarbeid med Ryfylkelivsgnist. Et samarbeid som har vært helt avgjørende for at vi i MIL og Staal klarte å lage et så vellykket arrangement som Ryfastløpet ble. Gjennom disse månedene har Tor Øyvind og Svanhild bidratt med møtevirksomhet opp mot vegvesenet, nødetater, sponsorer og kommune, dette er blitt gjort på en svært tilfredsstillende og profesjonell måte. Noe som resulterte i positivt og godt samarbeid. Tor Øyvind har også hatt ansvar for å føre et budsjett for arrangementet og rapportert til regnskapsfører.

I tillegg har Svanhild hatt ansvar for hjemmeside og facebookside, og hun har sørget for at denne var oppdatert til enhver tid.

Tor Øyvind og Svanhild har deltatt på samtlige komitemøter og andre møter i forbindelse med Ryfastløpet. Begge to har vært med komiteen gjennom hele prosessen fra vi startet planlegningen til vi overleverte et ferdig budsjett til regnskapsfører.

Tusen takk for et godt samarbeide med dere gjennom hele prosessen og det var helt avgjørende for meg at jeg visste at jeg hadde disse to i ryggen da jeg sa ja til å være løpsleder for dette arrangementet. Det gav meg en trygghet om at jeg kunne få hjelp, støtte og veiledning ved behov.

Gir dem mine beste anbefalinger.

Beate Jåsund

Løpsleder for Ryfastløpet, Midtbygdens IL

“Ryfylke Livsgnist lever og leverer som dei seier; dei fikser det meste og skaper stor inspirasjon –
med ei uvanleg blanding av mykje godlynt galskap og særs grundig arbeid.”

Kåre Bjarte Bjelland, Eramet Norway Sauda