prosjektleiing

Grundig er gøy

Organisera! Smak på ordet. Me elskar det. Og let du oss få organisera, skal du kunna senka skuldrar.

 Ryfylke Livsgnist er ein organisator av store og små prosjekt, arrangement og daglegdagse gjeremål. Me likar å tenkja stort, grundig, kreativt og praktisk. Skjema, oppstillingar, framdriftsplanar og styringsinstrument er ikkje for å tre ei tvangstrøye nedover folk. Men, det er for å sørga for at det er eit grunnfjell som ein kan boltra seg oppå.

I 2019 er me så heldige at me jobbar med to store arrangement.
Ryfastløpet 5. oktober blir verdas første og einaste undersjøiske halvmaraton. 21 km gjennom to tunnelar under havet frå Stavanger til Strand, 292 m.u.h. Og det blir over 7000 som skal springa! Det krevst logistikk, tryggleik og planar for å gjennomføra. Me er leigd inn av hovudarrangørane Staal Jørpeland IL og Midtbygdens IL som prosjektmedarbeidarar. Sjekk www.ryfastlopet.no.

I tillegg er me glade for å styra Tomatfestivalen i Finnøy nok eit år. Eit stort arrangement 15.-18. august, med fokus på kultur, aktivitetar, fag, matopplevingar og grasat med tomatar. Me organiserer og stortrivst med jobben – sjekk www.tomatfestivalen.no

Me har etter kvart fått brei kompetanse innanfor prosjektleiing. Stundom er me både praktisk tilretteleggjar og styrer alt frå scenen, som 100 årsjubileet til smelteverket i Sauda og Grunnlovskonferanse i 2014. Andre gonger er me bakspelar og trådtrekkjar, som t.d. Alfred Haugejubileet i 2015 og opninga av Nye Folkets Hus i Sauda i 2018.

Ta gjerne kontakt for kva de skal i gang med, arrangera eller vurderer å gjera. Så tar me eit møte.

Me lagar alltid grundige avtalar, med forventingar, rolleavklaring og prissetting.

Vår fordel er at våre folk både likar excelark og skapa stemning på ein scene. Ein slik totalpakke kan vera gunstig for mange.

Frå innspeling av musikkvideo for Rennesøy Trafikk.

Sjå kva meir me tilbyr >>

Kva seier våre kundar?

Tilbakemeldingar

“Ryfylke Livsgnist lever og leverer som dei seier; dei fikser det meste og skaper stor inspirasjon –
med ei uvanleg blanding av mykje godlynt galskap og særs grundig arbeid.”

Kåre Bjarte Bjelland, Eramet Norway Sauda

Stolt medlem av Ryfylkealliansen

Ryfylke Næringshage
Nedre Hauskjeneset 3
4160 FINNØY

post@ryfylkelivsgnist.no
+47 907 73 796
+47 940 01 017

Følg oss på Facebook

© Ryfylke Livsgnist

Pin It on Pinterest