StrøklJubileet skal markerast mange stader, og på ulike måtar. Her kjem ei oversikt over arrangement me veit om.

3. april kl.14.00 – Digital markering ved Hauges Minde, Rolvsøy (sjå meir info her og her)

3. aprilUTSETT INNTIL VIDARE Premiere «Haugespor», Utstein kloster, Stavanger 

7. april – «Haugespor», Hinna kyrkje, Stavanger UTSETT

22. april kl.18.00 – Hjerter i brann, Rolvsøy kyrkje (sjå meir info her – billetter her)

25. april – Hjerter i brann, Tune kyrkje (sjå meir info her)

29. april – «Haugespor», Aksdal kyrkje, Tysvær

1. mai kl.16.00 – Markering av hauge-jubileet, Gamle Glemmen kyrkje (sjå meir info her)

26. mai kl. 09.30 – 15.30 – Haugesymposium, samfunnssalen Oslo (sjå meir info her – billetter her)

27. mai kl.19.30 – «Haugespor», Sauda kyrkje

30. mai kl.20.00 – «Haugespor», Hesby kyrkje, Finnøy

2. juni kl. 19.00 – 20.30 – «Det brenner en ild – konsertversjonen», Rolvsøy kyrkje. Spelast også 3.juni, 4.juni, 5.juni og 6.juni (sjå meir info her – billetter her)

3. juni – Besøkssenteret opnar,  Rolvsøy (sjå meir info her)

6. juni kl.20.00 – «Haugespor», Frøyland og Orstad kyrkje, Klepp

16. juni kl.20.00 – «Haugespor», Varen: Randaberg kulturscene

20. juni kl.19.00 – «Haugespor», Molde Domkyrkje

18. juli – «Haugespor», Svanøy Hovedgård

19. juli – «Haugespor», Betlehem, Bergen

10. sept – «Haugespor», Egersund kyrkje

17. sept – «Haugespor», Tau nye kyrkje, Strand

17-19. sept – Forvaltaransvar for samfunnsbygging, Bergen (sjå meir info her)

19. sept kl.18.00 – Felleskyrkjeleg jubileumsgudsteneste, Fredrikstad Domkyrkje (sjå meir info her)

22. sept kl.20.00 – «Haugespor», Strømsø kyrkje, Drammen

23. sept kl.19.00 – «Haugespor», Ål i Hallingdal

23. sept kl.19.00 –  Kulturkveld i Sarpsborg (sjå meir info her)

24. sept – «Haugespor», Stord Kulturhus, Leirvik

25. sept – «Heimkunnskap med Gustava» Hesby kyrkje, Finnøy
Gustava Kielland og Hans Nielsen Hauge – to spor – ei forteljing
Arrangør: Kapittel-festivalen i Stavanger og Ryfylke Livsgnist

26. sept kl. 19.00 – «Forfattaren og opprøraren Hauge», Sølvberget, Stavanger
Dialog med biskop Anne Lise Ådnøy, forfattar og journalist Sven Egil Omdal m fl.
Arrangør: Kapittel-festivalen i Stavanger

15. okt kl.19.00De avmektiges styrke – kantate av Martin Alfsen, Rolvsøy (sjå meir info her)

30. okt – «Haugespor», Larvik kyrkje

3. nov kl.19.00 – Stor Hauge-kveld, Hauges Minde (sjå meir info her)

 

Følg også med på Stavanger Bispedømme sine Haugesider – 250 års-jubileum for Hans Nielsen Hauge – Stavanger bispedømme (kirken.no)