matshowet «kokken og tosken»

Show med matlaging

Skikkeleg løye og skikkeleg mett. Og skikkeleg motivert for å prøva nye matoppskrifter heime.

Matshowet «Kokken og tosken» er blitt ein slager. Det er dykk og oss to – ein heil kveld. Ingen andre. Me lagar mat i lag, underheld i lag, et i lag og lærer i lag. Scenen er enkel: Ein kjøkkenbenk, fantastiske råvarer, eit dekka bord og gjestar. Men, alt er ikkje ferdig på førehand. Første forrett kan til dømes vera «Tor Øyvinds tomatvelsigning». Men, ettersom han ikkje er kokk, må gjestane laga heile retten sjølv, elles går det gale. Deretter går det slag i slag med Ryfylkekokken Frode som meister, Tor Øyvind som motpol og oppviglar og forsamlinga som involverte og elevar!

Det som er så kjekt er at humor blir brukt som læremiddel. Ja, for det er ikkje alle som veit korleis du omnsbakar ei kveite. Kva er rett temperatur? Og kvifor køyrer me militær servering på hovudretten? Og kor kjapt klarar du faktisk å piska den kremfløyten.

Når kvelden er omme er du salig mett, fått påfyll av latter og lærdom, kjent at det var godt å vera til bords og vonleg ein liten tanke lukkelegare i livet …

Sjå praktisk info under bileta!

Foto: Halvard Bøe

Praktisk info

Kor?

Me kjem der du vil. Me har hatt matshow i store hotellsalar og i vindfulle telt. Det er eigentleg ingen avgrensingar. Men, me vil gjerne invitera dykk til Landahuset i Steinnesvåg på Finnøy. Her har Ryfylkekokken sin boltreplass. Det er noko eige med å invitera gjestar i eige hus.

|

Gruppestorleik

Matshow har me hatt for 12 personar og 400 personar. Me tilpassar opplegget etter kor og kor mange. På Landahuset kan me ta imot opp mot 60 personar.

 

r

Allergiar

Dersom nokon har allergiar tek me sjølvsagt omsyn til det. 

Varighet

Eit matshow med fire rettar og dei opplevingane det fører med seg, varer om lag fire timar. God drøs og pausar undervegs høyrer med.

Sjå kva meir me tilbyr >>

Kva seier kundane våre?

Tilbakemeldingar

«Her i gangen er de storfornøyde, for EIN KVELD de hadde hatt! Tusen takk for kjempeopplegg!»

Anne-Mette Haaland

Production Operations, Vår Energi AS

«Ein ekta velkomst med heimelaga stev, presentasjon av maten med innleving og humor, og framfor alt velsmakande rettar av utsøkt kvalitet. Innimellom dette: gode historier, litt kokkelære og deltaking i både matlaging og servering.
Slik var det på Landahuset ein onsdag i september. Ei matkulturell oppleving av dei sjeldne, takk for oss!»

Inger Lise Jørgensen

Sparebank 1 SR-Bank

Sommerfesten på Landahuset ble tilrettelagt for oss på en ypperlig måte. Fra Kokken fikk vi nydelig mat og kulinarisk opplæring, mens Tosken gjorde opplevelsen både lokal og personlig gjennom sine historier fra lokalsamfunnet med innflettede faktaopplysninger om den enkelte festdeltaker. Toppet med et Ryfylkebasseng i strålende sommervær kan denne kvelden oppsummeres som veldig underholdene og veldig veldig kjekk!      

Kari Langvik Østhus

Wellesley Petroleum