Jul med gustava

«O Jul med din glede»
-Jul med Gustava Kielland

Ei førjulsoppleving i eit 200-års historisk spenn. Lunt, morosamt, stemningsfullt og utan stress!

I Gustava Kielland sine fotspor. Berre på Finnøy!

Jul med Gustava 12. desember er utseld. Ta kontakt med helene@ryfylkelivsgnist.no for meir informasjon.

«Vi ønsker deg alle velkommen»

Gustava Kielland er mest kjent for å ha skrive «O jul med din glede» og for å ha starta den aller første misjonskvinneforeininga i Norge. Som prestefrue på Finnøy (1824-1837) sette ho og mannen Gabriel djupe spor etter seg. Bli med i spora, som er av både det muntre, rørande og overraskande slaget. Frå barndomen i Kongsberg, via Stavanger, Drammen, Finnøy, Lyngdal og til alderdomen i Skien.

«Og vi ville også så gjerne derhen»

Når de kjem til Finnøy, møter historieforteljar og vert Tor Øyvind Skeiseid dykk ved tunnelopninga på Ladstein. På nokre få straksar hamnar me tilbake til 1824, og eit spennande tidsbilete og ei spennande forteljing. Tor Øyvind er med heile dagen, og serverer den raude 1800-talstråden gjennom Gustava Kielland sitt liv.

«Vi vet nok hvorhen de skal drage»

Neste stoppestad er i mellomalderkyrkja Hesby kyrkje. Det gjer godt med ein kaffikopp og enkel julebakst frå start av. Og det går ikkje lenge før Gustava sjølv dukkar opp, og tar oss med i kvardagsliv og julefeiring på Finnøy for snart 200 år sidan. Senk skuldrene og opplev ei blanding av musikk, skodespel og historieformidling framført av Gustava Kielland (alias Svanhild Eggebø Spanne), finnøypresten Gabriel Kielland og forteljar Tor Øyvind.

Om vêret tillèt, tar me ein kort stans ved prestegarden, der Gustava og Gabriel budde. Her var det både trongt, folksamt og energisk på alle vis.

«Så knytter vi kjærlighets hellige bånd»

På Utsyn Misjonsssenter er bordet dekka til ein flott, mettande og smakfull julelunsj. Du kan nyta måltidet på Utsyn både lenge og vel, før Gustava møter oss igjen. For korleis var nå oppstarten av den første kvinneforeininga i Lyngdal? Har ho kontroll på når og korleis det skjedde? Tor Øyvind serverer morosame julefunderingar- og kåseri, før det sjølvsagt blir gang rundt Gustava sitt juletre. Naturleg nok er «O jul med din glede» obligatorisk, med alle FEM versa.

«Så glad er vi, så glad er vi»

Songen er god og julestemninga på topp. Det blir også høve til å handla med seg noko jul-aktig og lokalt på Utsyn. Me vil ikkje minst oppmoda til ein stopp på Gardsbutikken på Nærland, før Tor Øyvind takkar for følgjer og de reiser godt forsynte heim frå Finnøy.

«Jul med Gustava Kielland» kan bestillast av samla grupper. Turane i 2022 vil bli haldne frå 23. november og fram mot jul. Me blir samde med gruppa om kva dag som passar for dykk.

For meir informasjon / bestilling kontakt Helene:

helene@ryfylkelivsgnist.no / 917 20 907

Sjå PRAKTISK INFO under bileta!

Foto: Geir Landa

Foto: Kristofer Ryde

Praktisk info

Servering

Me serverer kaffi og noko attåt i kyrkja. Og på Utsyn kan de forsyna dykk av eit bugnande julelunsjbord, til glede for både auge og mage.

|

Gruppestorleik

Frå 20 personar og oppover. Ei busslast (eller to) passar fint!

Varighet

Ein førjulstur med Gustava varer ca 5 timar, inkludert mat, opplegg og køyretida på Finnøy. 

Kva seier våre besøkande?

Tilbakemeldingar

Tusen takk for ei flott oppleving på Jul med Gustava! Det var engasjert og god formidling i ord, skodespel og tonar. Me vart rivne med tilbake i livet til Gustava og Gabriel Kielland, og vart trollbundne der. På Utsyn var det god mat, og ei fin avslutning på eit interessant og fengande arrangement.

Anna Lauvsnes

FOR ein gild førjulsettermiddag/kveld! Mange takk til dykk, som på ein framifrå måte, fekk oss med tilbake til ekteparet Kielland si tid her på Finnøy i første halvdel av 1800–talet! De gav oss ei fantastisk blanding av historie, humor, song, ekta god kveldsmat og julestemning.
Den varme kakaoen, som blei servert av Skeiseid sjølv, sette ein ekstra spiss på arrangementet. Me anbefaler verkeleg «Jul med Gustava» til alle!

Tone Lise Serigstad Reilstad og Olav Reilstad

Sjå kva meir me tilbyr >>