Haugespor

Eit jubileumsspel i Hans Nielsen Hauge sine fotspor
– 250 år etter hans fødsel.

HAUGESPOR

– Skaparånd, spetakkel … og strikkepinnar

Endeleg premiere!

Nå er også Stavanger kommune på nasjonalt smittevernnivå.
Premiere Utstein kloster 9.mai kl 17.00 og 19.30

17.00 er full – men framleis nokre ledige plassar 19.30!

Bestill billettar her
pris 320kr

BESTILL BILLETTAR PÅ HAUGEFØRESTILLINGAR I MAI OG JUNI

KLIKK PÅ ØNSKA FØRESTILLING FOR INFORMASJON OG BILLETTBESTILLING. LENGER NEDE PÅ SIDA FINN DU EIN OVERSIKT OVER ANDRE SPELESTADER FOR HAUGESPOR 2021.
Sauda Kyrkje 27. mai

Torsdag 27. mai spelar me Haugespor i Sauda! Førestillinga startar 19.30 i Sauda Kyrkje. Me gler oss! 

I Sauda kan ein per i dag samla opp mot 80 personar i kyrkja, ut frå dagens smittevernreglar. Når du bestiller billettar må du ikkje betala med ein gong. Me sender betalingsinfo om lag 15. mai.  Me følgjer til ei kvar tid gjeldande smittevernreglar.

Bestill billettar her
Billettpris: 320 kr 

Hinna Kirke 28. mai

Fredag 28. mai spelar me  Haugespor i Stavanger! Førestillinga startar 19.30 i Hinna Kirke. Me gler oss! 

Bestill billettar her
Billettpris: 300/250 kr 

Hesby Kyrkje 30. mai

Sundag 30. mai spelar me Haugespor på Finnøy! Det er sett opp to førestillingar som startar 17.00 og 20.00 i Hesby Kyrkje. Me gler oss!

Me har plass til 70 personar i Hesby kyrkje ut frå dagens smittevernreglar. Når du bestiller billettar må du ikkje betala med ein gong. Me sender betalingsinfo om lag 15. mai.  Me følgjer til ei kvar tid gjeldande smittevernreglar.

Bestill billettar til 17.00 her
Bestill billettar til 20.00 her
Billettpris: 320 kr 

Frøyland og Orstad Kyrkje 6. juni

Sundag 6. juni spelar me Haugespor på Klepp! Førestillinga startar 20.00 i Frøyland og Orstad kyrkje. Me gler oss!

Smittevernreglane tilseier at me per i dag kan ha inn til 100 personar på førestillinga. Når du bestiller billettar må du ikkje betala med ein gong. Me sender betalingsinfo om lag 15. mai.  Me følgjer til ei kvar tid gjeldande smittevernreglar.

Bestill billettar her
Billettpris: 320 kr 

Aksdal kyrkje 10. juni

Torsdag 10. juni er det endeleg klart for Haugespor i Aksdal kyrkje i Tysvær. Førestillinga startar kl. 18.00. 

Ut frå dagens smittevernreglar kan ein ha førestilling for inn til 100 personar. Me følgjer til ei kvar tid gjeldande smittevernreglar.

Bestill billettar her
Billettpris: 250 kr

Varen: Randaberg kulturscene 16. juni

Me kan ha inn til 100 personar på førestilling ut frå dagens smittevernreglar. Me følgjer til ei kvar tid gjeldande smittevernreglar.

Bestill billettar her
Billettpris: 320 kr 

Covid19. Kva gjeld?
«Haugespor» blir sett opp fleire stader i 2021. Me oppmodar deg til å sjå førestillinga i din kommune/nærområde.
Oppdaterte nasjonale og lokale råd finn du på www.helsenorge.no

Hurra for Hauge 250 år!

3.april var det 250 år sidan Hans Nielsen Hauge vart fødd på Rolvsøy. Me i Ryfylke Livsgnist skulle feira med premiere på vårt jubileumsspel Haugespor i Utstein kloster. Slik vart det ikkje, men bursdagen hans feira me likevel!

Bli med og strikk Haugevotten!

Kva skal ein gjera i påska, nå som premieren på Haugespor er utsett? Kva med å feira jubileumsåret for Hans Nielsen Hauge på skikkeleg Haugevis, nemleg med strikking?

I samarbeid med Stavanger bispedømmekontor er det laga ei heilt eiga strikkeoppskrift på Haugevottar.

Klikk deg inn på biletet til høgre for å lese meir og for å laste ned gratis strikkeoppskrift på Haugevotten.

Kvifor eit jubileumsspel om Hans Nielsen Hauge?

Vil du læra, le og bli riven med? Av myndige bondekoner, sjølvgode potetprestar, håplause lensmenn og trongsynte pietistar? Hans Nielsen Hauge og haugianismen er ein himmelsk lapskaus av kvardagsliv, åndsliv, næringsliv, fattigdom, rikdom, konfliktar og kreativ rekneskapsførsel. Haugerørsla har sett djupe spor i landet generelt og Vestlandet spesielt. Ryfylke Livsgnist presenterer eit historisk og humoristisk skråblikk på haugianismen, 250 år etter Hauge sin fødsel. Me trur jubileumsspelet kan hjelpa oss å sjå kvifor me blei som me blei her landet.

Om jubileumsspelet

Bli med tilbake til perioden 1796 til 1842, og opplev kva som skjedde i bygd og by i landet og på Vestlandet – med ein hyperaktiv, strikkande Hans Nielsen Hauge i front. Møt dei som var med og mot, forfølgjarar og etterfølgjarar. Musikalske perler, gripande situasjonar og gapskrattande scener kjem på løpande band. Fire skodespelarar og musikar speler 30 roller i løpet av halvannan time. Lek og lærd, styrande kvinner og myndige menn, bønder og handelsfolk, biskop og lensmann, alvorstynga predikantar og lystige haugianarar. Haugespor er ei førestilling som kan spelast i kyrkjer, konferanselokale, bedehus, gymsalar, industrikantiner, ja der folk kan samlast. Me speler gjerne der du ønskjer.

Me har oversikt over ordningar knytt til Covid-19-situasjonen. Og stimuleringsordninga frå regjeringa er eit varmt handslag i haugiansk ånd, for å kunna setja opp kulturarrangement. Det lettar både arbeid og økonomisk tungpust når ein får hjelp frå staten, sjølv om ein ikkje kan fylla forsamlingslokala. Sjå Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen – kulturradet.no

Illustrasjon: Jens Flesjå

Spelestader for førestillinga «Haugespor»:

(Me oppdaterer lista kontinuerleg.)

9. mai kl. 17.00 (UTSELD) og 19.30 – PREMIERE Utstein kloster –  bestill billettar her
27. mai kl. 19.30 – Sauda kyrkje – bestill billettar her
28. mai kl 19.30 – Hinna kirke – bestill billettar her
30. mai kl. 20.00 – Hesby kyrkje, Finnøy – bestill billettar her
6. juni kl. 20.00 – Frøyland og Orstad kyrkje, Klepp – bestill billettar her
10. juni kl. 18.00 – Aksdal kyrkje i Tysvær – bestill billettar her
16. juni kl. 19.30 – Varen: Randaberg kulturscene – bestill billettar her
19. juni kl. 18.00Øye kyrkje, Surnadal
20. juni
kl. 19.00 – Molde Domkyrkje
21. juni kl. 19.30 – Langevåg kyrkje, Sula

22. juni –  Volda
29. august – Skjold kyrkje, Vindafjord 
10. sept kl. 19.00 – Egersund kyrkje

17. sept kl. 19.00 – Tau nye kyrkje, Strand

21. sept – Sandefjord kunst- og kulturkirke
22. sept kl 20.00 – Strømsø Kirke, Drammen
23. sept kl. 19.00 – Ål kyrkje, Hallingdal
24. sept – Stord Kulturhus, Leirvik

30. sept kl 20.00 – Bryne kyrkje
6. okt kl. 19.30 – Misjonssalen Sandnes
28. okt –  Fredrikstad
29. okt – Kongsberg Kirke
30. okt
– Larvik kirke

10. nov – Sola Kirke 

Vil de at me skal koma og spela hjå dykk?

Ta kontakt på tor@ryfylkelivsgnist.no / 982 06 333.

Haugeskråblikk

Ryfylke Livsgnist tilbyr Haugegleder i tillegg til sjølve førestillinga Haugespor. Til temakveldar, konferansar, seminar mm. Sjå her.

 

Program for Haugeåret:

Jubileet blir markert på ulike måtar i løpet av året. Klikk deg inn her for ei oversikt over det me veit om / skal vera med på.

(Programmet blir oppdatert kontinuerleg.)

For ungdom: 

Hans og Gustava – to spor på same snodige veg

Ein historietime om haugianarar, brødrevener, Hans Nielsen Hauge, Gustava Kielland og ganske så heftig tysk påverknad. Kan det vera spennande då? Tor Øyvind Skeiseid har laga eit spesielt skråblikk som passar for ungdom!
Sjå tilbakemeldingar frå 3. klasse Studiespesialisering ved St. Olav vgs i Stavanger:

Veldig karismatisk mann, interessant og morsomt å høre på foredraget. Ettersom jeg veldig lett mister oppmerksomhet på skolen ellers, syns jeg at presentasjonen var spessielt effektiv og sammensatt på en gøy måte.

Elev, St. Olav vgs.

God og tydelig presentasjon. Jeg liker at du setter det inn i en litt mer personlig sammenheng. En god kombinasjon av faktabasert informasjon og humor.

Elev, St. Olav vgs.

En av de mest engasjerende foredragene jeg har deltatt på. Jeg ble positivt overrasket ettersom dette temaet vanligvis er noe jeg syns er mindre interessant. Du holdt meg og publikum engasjert!

Elev, St. Olav vgs.

KVEN VAR HANS NIELSEN HAUGE (1771-1824)

Han var modig, målretta og hadde stor arbeidskapasitet. Hans Nielsen Hauge starta det som må kallast Norges første, store grasrotrørsle. Målet var å gje folk ei bevisst tru, sjølvtillit, moglegheiter og arbeid. Hauge blei motarbeidd av embetsverket, forfølgd og fengsla. Han døydde svak og sjuk, berre 53 gammal. Men, lekpredikanten, samfunnsbyggjaren, entreprenøren, forfattaren, likestillingsforkjemparen og handelsmannen Hauge hadde då sett i gang ei stor endring av det norske samfunnet. – Hauge er arkitekten bak det moderne Norge, vil mange hevda. Martin Luther endra Tyskland. Hans Nielsen Hauge endra Norge. To sider av same sak. Bli gjerne meir kjent med Hans Nielsen Hauge i 2021, gjennom bøker, spel, føredrag og ikkje minst med å lesa meir om bondesonen frå Østfold på www.haugesminde.no.

 

AKTØRANE

Ryfylke Livsgnist har opp gjennom åra sett opp fleire ulike kulturhistoriske spel og førestillingar. Blant anna Spelet om Ogmund Finnsson, Luther med latter, Nåde og Historisk vandreteater i Tyskerhålene for å nemna nokre av dei største. Tor Øyvind, Silje, Tolli og Svanhild har hatt sentrale roller i alle desse oppsetnadane. No er dei klare for å bringa spora etter Hauge ut i verda.
Musikalsk ansvarleg Aril er ein drivande dyktig gitarist, produsent, komponist, arrangør og dirigent.

Tor Øyvind Skeiseid

Skodespelar og manusforfattar

Silje Vignes Flesjå

Skodespelar

Tolli H. A. Frestad

Skodespelar

Svanhild Eggebø Spanne

Skodespelar

Aril Schøld

Musikalsk ansvarleg

Foto: Geir Landa

SAMARBEIDSPARTNARAR

Gode samarbeidspartnarar er viktig. Me jobbar tett saman med Stavanger bispedømmekontor i samband med Haugeåret. Rogaland fylkeskommune har ei aktiv haldning til å støtta gode, kulturelle prosjekt i Rogaland. I tillegg har me fått støtte frå både Epafras legat, som gjennom mange år har støtta kulturelle og historiske satsingar, Stiftelsen Fritt Ord, som jobbar for å fremja ytringsfridom, offentleg debatt, kunst og kultur, og Bergesenstiftelsen, som er ein privat stiftelse som mellom anna støttar ulike kulturelle formål. Vår heimkommune Stavanger kommune er også ein viktig støttespelar i Haugeprosjektet.