Haugespor

Eit jubileumsspel i Hans Nielsen Hauge sine fotspor
– 250 år etter hans fødsel.

HAUGESPOR

– Skaparånd, spetakkel … og strikkepinnar

BESTILL BILLETTAR PÅ KOMMANDE HAUGEFØRESTILLINGAR

KLIKK PÅ ØNSKA FØRESTILLING FOR INFORMASJON OG BILLETTBESTILLING. LENGER NEDE PÅ SIDA FINN DU EIN OVERSIKT OVER ANDRE SPELESTADER FOR HAUGESPOR 2021.
Sandefjord kunst- og kulturkirke 21. sept

Tysdag 21. september kl. 19.00 er det klart for «Haugespor» i Sandefjord kunst- og kulturkirke. Spor etter Hauge i Vestfold? Så absolutt. Snakkast i Sandefjord!

Bestill billettar her
Billettpris: 250 kr

Spørsmål? Kontakt Per Holmen 41515506

Strømsø kirke, Drammen 22. sept

Onsdag 22. september kl. 20.00 kan du oppleva «Haugespor» i Drammen, ein by Hauge var i fleire gonger. Me ser fram til førestilling i Strømsø kirke i Drammen.

Bestill billettar her
Billettpris: 250 kr

Spørsmål? Kontakt Reidun Svabø 93 29 45 12

Ål kyrkje, Hallingdal 23. sept

Torsdag 23. september kl. 19.00 spelar me «Haugespor» i Ål kyrkje i Hallingdal. Her var Hauge eit par gonger og sette djupe spor. Me gler oss til førestilling i Ål.

Bestill billettar her
Billettpris: 320 kr

Spørsmål? Kontakt Kjellfred Dekko 926 41 198

Stord Kulturhus, Sunnhordland 24. sept

Fredag 24. september kl. 19.30 er det duka for «Haugespor» på Stord i Sunnhordland. Gled deg til førestilling i Stord Kulturhus.

Bestill billettar her
Billettpris: 320 kr

Spørsmål? Kontakt Stord Kulturhus 53 49 69 66

Bryne kyrkje 30. sept
Torsdag 30. september kl 20.00 spelar me «Haugespor» i Bryne kyrkje. Me gler oss!

Bestill billettar her
Billettpris: 320 kr

Spørsmål? Kontakt Elisabeth Skartveit Obrestad: elisabeth.obrestad@time-kyrkja.no

Misjonssalen Sandnes 6. oktober

Onsdag 6. oktober kl. 19.30 er det klart for «Haugespor» i ein heilt ny scene i Sandnesporten, Misjonssambandet si nye storstove i Sandnes. Få med deg førestillinga der!

Bestill billettar her
Billettpris: 250 kr

Spørsmål? Kontakt Svein Anton Hansen shansen@nlm.no

Vigrestad Misjonshus 7. oktober

Torsdag 7. oktober kl. 19.30 rullar «Haugespor» vidare til Vigrestad Misjonshus. Det er all grunn til å skaffa seg billett!

Bestill billettar her
Billettpris: 290 kr

Spørsmål? Kontakt Rut Haaland Voll – rvol@skule.ha.no

Kongsberg kirke 29. oktober

Fredag 29. oktober kl. 18.00 er det klart for «Haugespor» i sjølvaste Kongsberg kirke, frå 1761. Jovisst var Hauge i Kongsberg. Nå gler me oss til førestilling i gruvestaden.

Bestill billettar her

Ordinær billettpris 250 kr (eigne prisar for honnør og student)

Spørsmål? Kontakt Ingvild Støa Skred 406 23 520

 

Covid19. Kva gjeld?
Me følgjer til ei kvar tid dei gjeldane smittevernreglane. Heldigvis kan me nå samla fleire menneske rundt i dei ulike lokala. 
Oppdaterte nasjonale og lokale råd finn du på www.helsenorge.no

Heimkunnskap med Gustava
Eit historisk skråblikk på haugerørsle, brødrevener, omsorg og rastlaus iver. Bli kjent med kontrast og fellesskap, tankegods og forfattarskap med to sterke personlegdomar, Gustava Kielland og Hans Nielsen Hauge.

Hesby kyrkje på Finnøy, laurdag 25. september kl. 17.00

Silje Vignes Flesjå og Tor Øyvind Skeiseid frå Ryfylke Livsgnist går historisk, humoristisk og heimekjært til verks når me blir kjent med prestefrua på Finnøy, Gustava Kielland kombinert med årets 250-årsjubilant Hans Nielsen Hauge. To personar, to spor, to familiar og ein heim.

Bli inspirert av forteljing, skodespel og song.

Varer: ca 80 minutt
Pris: kr 200

Billettpris: 200 kr

Hurra for Hauge 250 år!

3.april var det 250 år sidan Hans Nielsen Hauge vart fødd på Rolvsøy. Me i Ryfylke Livsgnist skulle feira med premiere på vårt jubileumsspel Haugespor i Utstein kloster. Slik vart det ikkje, men bursdagen hans feira me likevel!

Bli med og strikk Haugevotten!

Kva skal ein gjera i påska, nå som premieren på Haugespor er utsett? Kva med å feira jubileumsåret for Hans Nielsen Hauge på skikkeleg Haugevis, nemleg med strikking?

I samarbeid med Stavanger bispedømmekontor er det laga ei heilt eiga strikkeoppskrift på Haugevottar.

Klikk deg inn på biletet til høgre for å lese meir og for å laste ned gratis strikkeoppskrift på Haugevotten.

Kvifor eit jubileumsspel om Hans Nielsen Hauge?

Vil du læra, le og bli riven med? Av myndige bondekoner, sjølvgode potetprestar, håplause lensmenn og trongsynte pietistar? Hans Nielsen Hauge og haugianismen er ein himmelsk lapskaus av kvardagsliv, åndsliv, næringsliv, fattigdom, rikdom, konfliktar og omsorg. Haugerørsla har sett djupe spor i landet generelt og Vestlandet spesielt. Ryfylke Livsgnist presenterer eit historisk og humoristisk skråblikk på haugianismen, 250 år etter Hauge sin fødsel. Me trur jubileumsspelet kan hjelpa oss å sjå kvifor me blei som me blei her landet.

Om jubileumsspelet

Bli med tilbake til perioden 1796 til 1842, og opplev kva som skjedde i bygd og by i landet og på Vestlandet – med ein hyperaktiv, strikkande Hans Nielsen Hauge i front. Møt dei som var med og mot, forfølgjarar og etterfølgjarar. Musikalske perler, gripande situasjonar og gapskrattande scener kjem på løpande band. Fire skodespelarar og musikar speler 30 roller i løpet av halvannan time. Lek og lærd, styrande kvinner og myndige menn, bønder og handelsfolk, biskop og lensmann, alvorstynga predikantar og lystige haugianarar. Haugespor er ei førestilling som kan spelast i kyrkjer, konferanselokale, bedehus, gymsalar, industrikantiner, ja der folk kan samlast. Me speler gjerne der du ønskjer.

Illustrasjon: Jens Flesjå

 Spelestader for førestillinga «Haugespor»:

(Me oppdaterer lista kontinuerleg.)

21. september kl. 19.00 – Sandefjord kunst- og kulturkirke – bestill billettar her
22. september kl. 20.00 – Strømsø Kirke, Drammen – bestill billettar her
23. september kl. 19.00 – Ål kyrkje, Hallingdal –  bestill billettar her
24. september kl. 19.30 – Stord Kulturhus, Leirvik – bestill billettar her

30. september kl. 20.00 – Bryne kyrkje –  bestill billettar her
6. oktober kl. 19.30 – Misjonssalen Sandnes – bestill billettar her
7. oktober kl. 19.30 – Vigrestad Misjonshus – bestill billettar her
28. oktober kl. 19.00 –  Hauges Minde, Rolvsøy i Fredrikstad
29. oktober kl. 18.00 – Kongsberg Kirke – bestill billettar her
30. oktober
kl. 19.00 – Larvik kirke

10. november – Sola Kirke
14. november kl. 18.00 – Lyngdal Kirkesenter
15. november kl. 19.00 – Haga kyrkje, Samnanger
16. november kl. 19.00 – Norheimsund kyrkje
18. november kl. 19.00 – Strusshamn kirke, Askøy
2. desember kl 18.00 – Kulturhuset Husnes, Kvinnherad

Vil de at me skal koma og spela hjå dykk?

Ta kontakt på tor@ryfylkelivsgnist.no / 982 06 333.

Haugeskråblikk

Ryfylke Livsgnist tilbyr Haugegleder i tillegg til sjølve førestillinga Haugespor. Til temakveldar, konferansar, seminar mm. Sjå her.

 

Her har me spelt «Haugespor»

9. mai – Utstein kloster x2
27. mai – Sauda kyrkje
28. mai – Hinna kirke

30. mai  – Hesby kyrkje, Finnøy x2
6. juni  – Frøyland og Orstad kyrkje, Klepp
10. juni – Aksdal kyrkje i Tysvær
16. juni  – Varen: Randaberg kulturscene
19. juni  – Øye kyrkje, Surnadal
20. juni
 – Molde Domkyrkje
21. juni  – Langevåg kyrkje, Sula

22. juni –  Volda kyrkje
25. august – IMI-kyrkja, Stavanger
29. august – Skjold kyrkje, Vindafjord
10. september – Egersund kyrkje
17. september – Tau nye kyrkje, Strand

Program for Haugeåret:

Jubileet blir markert på ulike måtar i løpet av året. Klikk deg inn her for ei oversikt over det me veit om / skal vera med på.

(Programmet blir oppdatert kontinuerleg.)

For ungdom: 

Hans og Gustava – to spor på same snodige veg

Ein historietime om haugianarar, brødrevener, Hans Nielsen Hauge, Gustava Kielland og ganske så heftig tysk påverknad. Kan det vera spennande då? Tor Øyvind Skeiseid har laga eit spesielt skråblikk som passar for ungdom!
Sjå tilbakemeldingar frå 3. klasse Studiespesialisering ved St. Olav vgs i Stavanger:

Veldig karismatisk mann, interessant og morsomt å høre på foredraget. Ettersom jeg veldig lett mister oppmerksomhet på skolen ellers, syns jeg at presentasjonen var spessielt effektiv og sammensatt på en gøy måte.

Elev, St. Olav vgs.

God og tydelig presentasjon. Jeg liker at du setter det inn i en litt mer personlig sammenheng. En god kombinasjon av faktabasert informasjon og humor.

Elev, St. Olav vgs.

En av de mest engasjerende foredragene jeg har deltatt på. Jeg ble positivt overrasket ettersom dette temaet vanligvis er noe jeg syns er mindre interessant. Du holdt meg og publikum engasjert!

Elev, St. Olav vgs.

KVEN VAR HANS NIELSEN HAUGE (1771-1824)

Han var modig, målretta og hadde stor arbeidskapasitet. Hans Nielsen Hauge starta det som må kallast Norges første, store grasrotrørsle. Målet var å gje folk ei bevisst tru, sjølvtillit, moglegheiter og arbeid. Hauge blei motarbeidd av embetsverket, forfølgd og fengsla. Han døydde svak og sjuk, berre 53 gammal. Men, lekpredikanten, samfunnsbyggjaren, entreprenøren, forfattaren, likestillingsforkjemparen og handelsmannen Hauge hadde då sett i gang ei stor endring av det norske samfunnet. – Hauge er arkitekten bak det moderne Norge, vil mange hevda. Martin Luther endra Tyskland. Hans Nielsen Hauge endra Norge. To sider av same sak. Bli gjerne meir kjent med Hans Nielsen Hauge i 2021, gjennom bøker, spel, føredrag og ikkje minst med å lesa meir om bondesonen frå Østfold på www.haugesminde.no.

 

AKTØRANE

Ryfylke Livsgnist har opp gjennom åra sett opp fleire ulike kulturhistoriske spel og førestillingar. Blant anna Spelet om Ogmund FinnssonLuther med latterNåde og Historisk vandreteater i Tyskerhålene for å nemna nokre av dei største. Tor Øyvind, Silje, Tolli og Svanhild har hatt sentrale roller i alle desse oppsetnadane.

Musikalsk ansvarleg Aril er ein drivande dyktig gitarist, produsent, komponist, arrangør og dirigent. Bjørn Erik er gitarist, som har mangfaldige konsertar bak seg. Ryfylke Livsgnist har hatt fleire vellukka samarbeid med både han og Aril. Ingrid har stått på scenen i årevis, først og fremst som songar, både som soloartist og ein av frontfigurane i Stavanger Gospel Company.

Tor Øyvind Skeiseid

Skodespelar og manusforfattar

Silje Vignes Flesjå

Skodespelar

Tolli H. A. Frestad

Skodespelar

Svanhild Eggebø Spanne

Skodespelar

Aril Schøld

Musikalsk ansvarleg

Bjørn Erik Zahl

Gitarist

Ingrid Kjosavik

Skodespelar

Foto: Geir Landa

SAMARBEIDSPARTNARAR

Gode samarbeidspartnarar er viktig. Me jobbar tett saman med Stavanger bispedømmekontor i samband med Haugeåret. Rogaland fylkeskommune har ei aktiv haldning til å støtta gode, kulturelle prosjekt i Rogaland. I tillegg har me fått støtte frå både Epafras legat, som gjennom mange år har støtta kulturelle og historiske satsingar, Stiftelsen Fritt Ord, som jobbar for å fremja ytringsfridom, offentleg debatt, kunst og kultur, og Bergesenstiftelsen, som er ein privat stiftelse som mellom anna støttar ulike kulturelle formål. Vår heimkommune Stavanger kommune er også ein viktig støttespelar i Haugeprosjektet.